Behandeling

Graag zien we u ieder half jaar voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek evalueren we de situatie van uw gebit en nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw mond gezond blijven en klachten worden voorkomen. Indien nodig ondernemen we actie om de mondgezondheid te verbeteren.

 

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, wordt er een behandelplan opgesteld en met u besproken. Ook informeert de tandarts of assistente u over:

 

 

Als u een behandeling nodig heeft, die niet valt binnen het vakgebied van een tandarts of mondhygiënist, verwijzen we u door naar specialisten op het gebied van kaakchirurgie, endodontologie, implantologie, orthodontie, parodontologie en gnathologie. 

 

Klik hier voor de wettelijk vastgestelde tandartstarieven (2020) van de Nederlandse Zorgautoriteit